Gezinstherapie ziet het probleem van het individu als resultaat van de disfunctionele manier waarop het gezin samenwerkt. De therapeut heeft als doel het creëren van een verbeterde dialoog tussen familieleden. Het helpen gezonde en harmonieuze relaties op te bouwen en gezinnen te ondersteunen zodat ze het beste kunnen omgaan met de uitdagingen die zich voordoen. De sessies worden gehouden met de verschillende elementen van het gezin, maar het kan ook gaan om slechts één persoon.

Gezinstherapie is nuttig wanneer het de bedoeling is om het functioneren van het gezin te veranderen. Deze therapie kan in de volgende situaties van voordeel zijn:

  • Relatie en/of communicatieproblemen tussen echtgenoten, ouders en kinderen of broers en zussen;
  • Gezinscrisis (ziekte of rouw);
  • Moeilijkheden als gevolg van scheiding of onderlinge aanpassing tussen de elementen van het gezin;
  • Problematisch gedrag van een kind of jongere;
  • Generatie conflicten;
  • Moeilijkheden in de uitvoering van ouderlijke rollen;
  • Drugs- en alcoholmisbruik;
  • Depressie.