Groepstherapie vindt plaats binnen een groep die regelmatig samenkomt, met begeleiding van een of twee therapeuten. Individuele problemen worden geanalyseerd en in de groep aangepakt om persoonlijke groei, probleemoplossende vaardigheden en algeheel welzijn te bevorderen.

Er zijn verschillende benaderingen voor groepstherapie, waarvan psychodrama er één is. Psychodrama behandelt individuele problemen of groepsconflicten met behulp van dramatisering om toegang te krijgen tot de emoties en ervaringen van een persoon.

In groepstherapie creëert de therapeut een ruimte van niet-oordelen, actief luisteren, acceptatie en begrip onder zijn leden. De groep kan minder of meer homogeen zijn en brengt individuen samen met soortgelijke problemen of moeilijkheden, een verlangen om na te denken over gevoelens, emoties, gedachten en gedragingen en de behoefte om te luisteren naar de problemen van anderen.

Werken in een groepscontext heeft verschillende voordelen, waaronder het gevoel van erkenning en herkenning, het besef dat men niet alleen is en de toename van het gevoel van eigenwaarde door feedback van de groep, evenals het vermogen om de andere leden van de groep te helpen.

Groepstherapie is nutig bij verschillende problemen, zoals:

  • Angststoornissen;
  • Depressieve stoornissen;
  • Interpersoonlijke relatieproblemen;
  • Communicatieproblemen.