Mindfulness is een mentale training van aandacht voor het huidige moment. Dit houdt in dat je alles wat er in het bewustzijn verschijnt accepteert zonder het te beoordelen. Normaal werkt de geest in een automatische piloot modus zodat ons lichaam gemechaniseerde acties uitvoert (zoals autorijden) terwijl de geest denkt aan het verleden of de toekomst. Deze manier van zijn leidt ons naar een oppervlakkige en onbevredigende ervaring van ons leven – we leven op een ietwat slapende manier zonder een correct en reëel idee te hebben van wat we doen.

Mindfulness stelt voor het huidige moment volop te ervaren, precies zoals het is. In de praktijk betekent dit dat je constant aandacht moet vestigen op de huidige stimuli, zoals de gewaarwordingen (geuren, geluiden, smaak, aanraking, adem of andere lichamelijke gewaarwordingen), gedachten en emoties, waarbij je je nieuwsgierig naar deze openstelt.

Daarnaast wordt de manier waarop iemand aandacht besteedt aan het huidige moment geleid door acceptatie en niet door de poging om de aanwezige gewaarwordingen tegen te werken of te veranderen. Deze houding is essentieel volgens Mindfulness omdat het grootste deel van het menselijke lijden het gevolg is van een strijd tegen datgene wat niet kan worden gecontroleerd of veranderd.

Mindfulnesstraining stelt je in staat om terug te keren naar je leven en het intens en volledig te leven.

Workshop Mindfulness  Workshop Mindfulness