Het psychologisch onderzoek is een testproces waarbij verschillende technieken en hulpmiddelen van de psychologie worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het gedrag, de persoonlijkheid en vaardigheden van de cliënt.

Deze beoordeling wordt gemaakt door een gekwalificeerde psycholoog die de scores van verschillende tests (evenals andere methoden) interpreteert en vervolgens een hypothetische diagnose met betrekking tot het gedrag, de persoonlijkheid of de mogelijkheden van de cliënt creëert. Deze hypothesen kunnen helpen om het psychologische functioneren van de cliënt beter te begrijpen en te informeren  over de best passende behandelmethode bij een bepaald individu.

Psychologische beoordeling kan nuttig zijn in verschillende situaties, zoals:

  • Schoolproblemen;
  • Functioneringsbeoordeling (begrip van meer en minder sterke punten);
  • Geheugenstoornissen;
  • Concentratie- en aandachtsproblemen;
  • Rusteloos gedrag;
  • Slaapproblemen;
  • Depressieve symptomen;
  • Angst symptomen;
  • Moeilijkheden met impulscontrole;
  • Emotionele of relationele problemen.